Tálodi forrás és kolostorrom

A keletelt, egyhajós, középkori templom romjai és a kolostor földdel fedett falvonulatai Pulától délkeletre, a Kinizsi-forrás kőfalazatú, középkorú eredetű, hétszögletű gyűjtőmedencéje mellett találhatók, egy kb. 600 m hosszú kőfallal körülvett, nagyobb terület északnyugati sarkában.

A kolostort valószínűleg a 13. században alapította Szent Erzsébet tiszteletére a Tálod falut birtokló Rárót-nemzetség. 1480-ban a ferences szerzeteseké, az eddig itt lakó pálos szerzetesek valószínűleg az ekkor alapított vázsonyi kolostorba költöztek át. Kőanyagának egy részét a pulai építkezéseken használták fel. Feltehetően innen származtak azok az építészeti faragványok, amelyek a volt általános iskola (Fő utca 38.) udvarára kerültek. A romoktól északra egykori halastavának 800 – 100 m hosszú földgátja húzódik.