Balatonszőlős

Balatonszőlős a Tihanyi félsziget közelében, a Balatontól mintegy 6 km-re, a Pécsely - szőlősi medence keleti felében helyezkedik el. Először 1121-ben említik hitelesen. Jelenleg használatos nevét 1758-ban olvashatjuk először. A letelepedésre utaló nyomokat egész Balatonszőlős területén megtaláljuk. A jelenleg ismert legősibb településmaradványok az újkőkor időszakából (i.e. 3-4. század) származnak. A szegényes telepmaradványok után a rómaiak nyomai már jóval markánsabban fellelhetők.

A Pécselyre vezető országút mentén egy római kori tanyagazdaság nyomait találták meg még a 19. század végén. Récsey Viktor 1891-es ásatását 1961-ben a veszprémi múzeum szakemberei is igazolták. A 8-9. században avarok is éltek itt. A község határától délre 1963-ban késő avar-kori temető, valamint a temetőhöz tartozó telep maradványait találták meg a régészek. Sajnos nem tudjuk, hogy a honfoglaláskor melyik nemzetség szállta meg ezt a vidéket. Az viszont bizonyos, hogy a 9-13. században Szőlős királyi birtok volt. 1211-től a tihanyi apátság, majd 1222-től a veszprémi káptalan birtoka volt; 1211-ben már falu. A középkori Szőlős (10-13. század) nagyjából a mai település helyén állott. A régészek leletei alapján a Tói hegyen a késő avar-kortól (8-9. század) folyamatos, letelepült életmód nyomai találhatók.

Számos kisebb uraság mellett a két legjelentősebb földesúr Szőlősön a veszprémi káptalan és a tihanyi apátság volt. A várháborúk Veszprémet és környékét sem kerülték el. 1552-ben miután a török elfoglalta a veszprémi várat, a királyi hadvezetés megkezdte a vidék védelmére Vázsonykő és Tihany korszerűsítését, erődítését. Ennek megfelelően a környező falvak lakossága, így a szőlősiek is, a kötelező várépítési robot keretében Tihany erődítési munkálatain dolgoztak. Annak ellenére, hogy a magyarok 1566-ben visszafoglalták Veszprém várát, a törökök továbbra sem mondtak le erről a területről. A szőlősiek tehát továbbra is fizették a török adót (is). A 16. század további részében az öldöklés, menekülés és a nyomor jellemzi a területet. A 16-17. században, sőt még a 18. század első két évtizedében is előfordult, hogy Szőlős többször is elnéptelenedett. A török háborúkat követő Rákóczi szabadságharc elkerülte Szőlőst és vidékét. Ám mindennek ellenére a török és kuruc harcok után - még a középkori mértéket véve is - nagyon gyér volt a lakosság száma. A 18. század közepén egyre nagyobb mértékben növelték Szőlős lakosai - mind a földbirtokosok, mind pedig a jobbágyok - a szőlőket, elsősorban irtásföldek formájában.

Az 1750-es évek Habsburg gazdaságpolitikájának megfelelően a Dunántúlnak erre a részére is érkeztek német telepesek. 1755-ben már megjelentek a Hidegkúton megtelepedett svábok Szőlősön, hogy a kis-szőlősi hegyen szőlőt műveljenek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Balatonszőlősön is talált olyan hazafiakat, akik önként vonultak hadba a hazáért. Tizennégy bátor férfi 1848 őszén jelentkezett katonának a zalai 47-es és 56-os honvédzászlóaljakhoz. A szabadságharc hadi eseményei sem a környéket, sem a falut nem érintették. 1856-57 folyamán Szőlősön is megvalósította a Habsburg uralkodóház a birtokrendezési elképzeléseit. Ennek megfelelően az 1860-as évek közepétől a faluban is a magánparaszti kisgazdaságok váltak uralkodóvá. Újabb jelentős változást az 1890-93-as nagy filoxéra vész hozott, mivel a település környékének teljes szőlőállományát elpusztította. Többek között ez indokolja Kis-Szőlős nagy népesség csökkenését, és a lakosság jelentős pénzügyi gondjait. 1894-től megkezdték a kipusztult szőlők helyére az új fajták telepítését.

Dolomit szikla az erdőben

A mélyzöld, vastag mohával benőtt, kékes-szürke dolomit sziklák nem mindennapos látványt nyújtanak.

Hősi Emlékmű

Az emlékmű 19 hősi halált halt katona emlékére készült, akik az első világháborúban vesztették életüket.

Kőbánya

A műúton, mintegy 500 métert haladva Tótvázsony felé, jobbra, kőbánya jelzéssel murvás út ágazik le....

Evetes patak

Az Evetes patak az Evetes völgyben található, mely az egyik legszebb, és leginkább vadregényes szurdokvölgye...

Eseménynaptár
2022. May
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31