Rőthy Mihály múzeum

Markója László plébános, címzetes esperes a kislődi egy­háztörténeti gyűjtemény megalapítója. Saját elmondása sze­rint egykori paptestvére, a néhai Kátai Géza petőfiszállási plé­bános nyomdokain haladva kezdte el a plébániai múzeumot megvalósítani.

Első gondolata Jézus szenvedéseinek emlékére egy kereszt- és feszületmúzeum létesítése volt. Hamarosan ki­derült azonban, hogy Kislődön és környékén a lakóházak pad­lásán, pincéjében igen sok értékes, megőrzésre érdemes val­lásos jellegű tárgy rejtőzködik. Markója atya ezért kihirdet­te a templomban, hogy aki őriz otthon olyan régi kegytárgya­kat, melyekre már nincs szüksége, az ajánlja fel a létesíten­dő múzeum számára.

Markója atya – Kislőd község díszpolgára – végrendelet­ében az Egyházközségre hagyta az általa Rőthy Mihályról el­nevezett Egyháztörténeti Gyűjteményt, melyet ma védett gyűj­teményként, Kislőd Község Önkormányzata tart fenn. Markója László plébános halálát követően a gyűjteményre mostoha sors várt. Nagyon sok tárgy felújítás­ra szorult, több tárgy állagát már nem lehetett megóvni.

2010-ben az „Ora et Labora! Imádkozzál és dolgozzál...” pro­jekt keretében megújult a gyűjteményt bemutató állandó kiállí­tás, amelynek számos értékes műtárgya nem csupán Kislődre vonzza a látogatókat, hanem időről-időre különböző múzeu­mok kiállításain is szerepel. A pályázat nem csak a gyűjtemény megújulását szolgálta, hanem a Plébánia gazdasági helységei – melyek eddigi is ott­hont adtak a műtárgyaknak – is teljes felújításra kerültek. A pajtából egy 50 fő befogadására alkalmas hittanterem épült, mely alkalmas hangversenyek, konferenciák, akár polgári es­küvők lebonyolítására. A Markója László plébános úr által létrehozott múzeum tárlatvezetője telefonon elérhető, előzetes egyeztetés alapján bármikor rendelkezésre tud állni.
Eseménynaptár
2024. June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30