Külley kastély

A kastély mai épületét a főbejárat előtti terasz burkolatában és a bejárati homlokzat jobb sarkán látható jelzés szerint 1921-ben emelték egy régebbi épület helyén. Az 1930-as évektől iskola működik az épületben. Hajdanán a mainál nagyobb park vette körül, néhány szép facsoport még emlékeztet rá.