Kálomis-tó

A régi földúton, Balatonhenye irányában jutunk el a tájvédelemi körzet Kapolcsra eső második fokozottan védett területéhez, a Kálomis-tóhoz. A bazaltvulkanizmus ered-ményeképpen kialakult bazaltlepények mélyedéseiben létrejött lefolyástalan tavak egyik szép példája a Kálomis-tó.

Az elmúlt aszályos évek eredményeképpen e sekély, zsombéksással szegett tó állapota is leromlott és a szomszédos henyei Kettős-tóhoz hasonlóan elgyomosodott, de még így is számos védett növényt, igy például szálkás pajzsikát is találtak az elmúlt években a területet felkutató botanikus. Remélhetőleg e ritka magashegyi tó is megelevenedik majd a csapadékosabb évek beköszöntével és a vizek visszajöttével.