I. Világháborús emlkémű

A Kossuth utcai posta előtt helyezkedik el a község I. világháborús áldozatainak tiszteletére elkészült (1938) emlékmű. A viszonylag kis lélekszámú község, melynek lakossága amúgy is csökkenő tendenciát mutatott (1890: 1559 fő, 1914: 1479), lélekszámához viszonyítva igen súlyos emberveszteséget szenvedett el az I. világháború során. Összesen 52 nemesvámosi illetőségű férfi halt hősi halált a veszprémi 31. honvéd gyalogezred, illetve a győri cs. és királyi 19. gyalogezred kötelékében az orosz és az olasz frontokon.