Főtér és mosó kút

Egyszerű, kő dongaboltozatú, félköríves bejáratú építmény. Tiszta vizű forráskút fölé építették, ide jártak hajdan mosni az asszonyok. A mosó út felőli oldalán levő vályúban itatták egykor az állatokat. Műemlék.