Evangélikus templom

A templom 1800 körül épült, késő barokk stílusban. Istentiszteletet a nyári időszakban (márciustól októberig) minden második és negyedik vasárnap tartanak. Késő barokk stílusban épült az evangélikus templom. 2003-ban tatarozták és újraszentelték. Itt volt a „felső iskola”, melynek épületét a Győri Vízmű megvásárolta és átépítette. Egy 1908-as írás így szól róla: „A szepezdi leányegyháznak temploma és iskolája jó karban van. Iskolájába jár 10 fiú és 11 leány, összesen 21 gyermek. A felügyeletet lelkész és a presbyterium gyakorolja.

Iskolája tanszerekkel és minden kellékekkel eléggé fel van szerelve. Tanítója Mészáros Gyula született Csánigon Vas megyében. Oklevelét a soproni ev. tanítóképzőben szerezte 1904-ben. A tanító Szepezden az isteni tiszteleteket, Choral szerinti éneklés, ima és predikátióval végezi. A gyülekezet gyűléseiről rendes jegyzőkönyvet vezet. Anyagi ügyeire vonatkozólag rendes körülmények között van. Bevétele volt a múlt évben 2673 korona 2 fillér, kiadása 2743 korona 62 fillér. Tőkepénze van a takarékpénztárban elhelyezve 1430 korona 27 fillér, adósleveleken 1464 korona 42 fillér. A szepezdi ev. leányegyház hívei vallásos ügy buzgóságú prot. szellemtől áthatottan élnek. Szepezd, 1908. április 10. Mészáros Gyula ev. tanító Czupon Sándor evangélikus esperes lelkész.