Evangélikus templom

A templom 1800 körül épült, késő barokk stílusban. Istentiszteletet a nyári időszakban (márciustól októberig) minden második és negyedik vasárnap tartanak. Késő barokk stílusban épült az evangélikus templom. 2003-ban tatarozták és újraszentelték. Itt volt a „felső iskola”, melynek épületét a Győri Vízmű megvásárolta és átépítette. Egy 1908-as írás így szól róla: „A szepezdi leányegyháznak temploma és iskolája jó karban van. Iskolájába jár 10 fiú és 11 leány, összesen 21 gyermek. A felügyeletet lelkész és a presbyterium gyakorolja.

Iskolája tanszerekkel és minden kellékekkel eléggé fel van szerelve. Tanítója Mészáros Gyula született Csánigon Vas megyében. Oklevelét a soproni ev. tanítóképzőben szerezte 1904-ben. A tanító Szepezden az isteni tiszteleteket, Choral szerinti éneklés, ima és predikátióval végezi. A gyülekezet gyűléseiről rendes jegyzőkönyvet vezet. Anyagi ügyeire vonatkozólag rendes körülmények között van. Bevétele volt a múlt évben 2673 korona 2 fillér, kiadása 2743 korona 62 fillér. Tőkepénze van a takarékpénztárban elhelyezve 1430 korona 27 fillér, adósleveleken 1464 korona 42 fillér. A szepezdi ev. leányegyház hívei vallásos ügy buzgóságú prot. szellemtől áthatottan élnek. Szepezd, 1908. április 10. Mészáros Gyula ev. tanító Czupon Sándor evangélikus esperes lelkész.
Eseménynaptár
2024. June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30